Informace pro zákazníky

Při objednávce betonu je nutno uvést?

Pro upřesnění objednávky potřebujeme sdělit: 

 • Druh betonu

 • Množství betonu

 • Způsob dopravy

 • Termíny dodávky

 • Místo dopravy

 • Kontaktní telefon na zodpovědnou osobu na místě určení

 • Pevnost betonu podle tříd pevností

 • Konzistenci betonu, tj. jeho tekutost, na které závisí způsob dopravy.

 • Případně další požadavky týkající se zpracování betonu.

Konzistence betonu

Konzistence betonu udává jeho tekutost a zpracovatelnost v rozsahu od zavlhlého (skoro suchého) betonu (S1) přes tuhý (S1/S2), plastický (S2) až tekutý (S3) a velmi tekutý (S4–S5) beton. Udává se ve stupních sednutí kužele S1 až S5 nebo přímo hodnotou sednutí při zkoušce Abramsovým kuželem:

 •  Stupeň S1 (zavlhlý, skoro suchý beton) – 10 až 40 mm sednutí kužele

 • Stupeň S2 (plastický beton) – 50 až 90 mm sednutí kužele

 • Stupeň S3 (tekutý beton) – 100 až 150 mm sednutí kužele

 • Stupeň S4 (velmi tekutý beton) – 160 až 210 mm sednutí kužele

 • Stupeň S5 (velmi tekutý beton) – ≥ 220 mm sednutí kužele   

Konzistenci betonu je nutné volit podle způsobu dopravy betonu a podle možností jeho dobrého zhutnění v konstrukci. Jiný, u nás méně obvyklý, způsob označení konzistence může být stupněm rozlití F1 až F5, podle jiné zkušební metody.

 • konzistence S1 – zavlhlý beton pro dopravu nákladním autem

 • konzistence S3 – tekutý beton pro dopravu a uložení na stavbě přímo z automíchače

 • konzistence S4 – velmi tekutý beton pro dopravu a uložení betonu na stavbě čerpadlem

Beton - stupně vlivu okolního prostředí

Ztvrdlý beton podléhá vlivům okolního prostředí. Pro zajištění očekávané trvanlivosti a správné funkce betonové konstrukce v dlouhodobém horizontu je nutné, kromě požadavku na pevnostní třídu, dále upřesnit charakter prostředí, kterému bude konstrukce vystavena.

Určuje to tzv. stupeň vlivu prostředí (SVP) rozdělený do několika skupin:

 • X0 prostředí bez nebezpečí koroze, uvnitř budov s nízkou vlhkostí

 • XC1-4 prostředí koroze vlivem karbonatace pro různé vlhkostní podmínky od stále suchého nebo mokrého prostředí až po střídavé působení vody a vysychání; konstrukce uvnitř budovy i venku, nevystavené mrazu

 • XD1-3 prostředí koroze vlivem chloridů jiných než z mořské vody pro různé vlhkostní podmínky od vlhkého až po střídavé vysychavého prostředí; některé části konstrukce mostů a bazény aj.

 • XF1, XF3 prostředí s působením mrazu a rozmrazování bez rozmrazovacích solí na betony mírně nebo značně nasycené vodou; svislé a vodorovné venkovní konstrukce vystavené mrazu

 • XF2, XF4 prostředí s působením mrazu a rozmrazování s použitím rozmrazovacích solí na betony mírně nebo značně nasycené vodou; venkovní konstrukce vystavené mrazu; svislé a vodorovné konstrukce vystavené působení rozmrazovacích solí, dopravní stavby, mosty, vozovky aj

 • XA1-3 prostředí s korozí chemickými látkami různé intenzity z ovzduší, zeminy nebo spodní vody; základy a spodní stavby, průmyslové a zemědělské objekty.

Objednávka betonu

Objednávka betonu musí být dohodnuta se zástupcem společnosti s dostatečným předstihem před termínem dodání, doporučujeme 1–2 dny, ale nejpozději v termínu.

 • Kdykoli v provozovně ve stanovené otevírací době při použití vlastní dopravy.

 • Jeden pracovní den předem, nejpozději do 12. hodiny při požadavku na dopravu smluvním nákladním automobilem nebo autodomíchávačem.

Stornovat objednávku bez sankcí je možno u dispečera betonárny telefonicky, e-mailem s našim potvrzením nebo telefonicky v následujících termínech.

 • Jeden pracovní den přede dnem dodávky, nejpozději do 16. hodiny při požadavku na dopravu naším nákladním automobilem nebo autodomíchávačem.

Objednávka beton pumpy: u našeho partnera

 • ZEMBET – p. Koutecký, tel: 733 201 909           Soukup,  tel: 605 159 555

 

Platební podmínky

Platební podmínky:

 • Hotově při odběru betonu přímo na betonárně.

 • Zaplatit můžete také pomocí QR kódu, který je uvedený na faktuře. Stačí ho naskenovat ve Vaší bankovní aplikaci nebo mobilním zařízení a platba je hotová. 

 • Po předchozí dohodě se zástupcem společnosti předáním přesné finanční částky hotově řidiči při dodávce betonu se smluvní dopravou nebo dopravou autodomíchávačem.

 • Podle způsobu dohodnutého v objednávce či uzavřené smlouvě.

Zajištění dopravy

Zajištění dopravy závisí na možnostech uložení betonu na stavbě, na požadované konzistenci, na přístupové cestě ke stavbě, případně únosnosti mostů apod.

 • Nákladní auto se sklopením zavlhlého betonu na místě.

 • Menší nákladní automobil pro dodávky do 2 m3 betonu (MAN, KIA, apod.) Rozměry přístupového místa: šířka min. 2,5–3,0 m, výška min. 2,5–3,0 m , váha naloženého vozidla až 7,5 t.

 • Větší nákladní automobil pro dodávky do 5 m3 betonu (Tatra, Man apod.) Rozměry přístupového místa: šířka min. 3,2–3,5 m, výška min. 3,2–3,5 m, váha naloženého vozidla až 27 t.

 • Domíchávačem s kapacitou 4 m3,  7 m3 , 9 m3 betonu pro vypuštění tekutého betonu žlabem. Rozměry přístupového místa: šířka min. 3,5–4,0 m, výška min 4,2 m, váha naloženého vozidla až 37 tun. Dosah vypouštěcího žlabu až 2,5 m.

 • Čerpadlem betonu s ramenem o běžném dosahu do 38 m do výšky a do 35 m do dálky. Rozměry přístupového místa: šířka min. 3,5–4,0 m, výška min. 4,0 m, váha vozidla až 30 tun. Čerpadlo vyžaduje navíc prostor na zapatkování po obou stranách od podélné osy vozu min. 6,5 m. Možnost použití čerpadel s dosahem větším než 38 m, nejvíce však do 58 m, nutno vždy konzultovat s dodavatelem služby s větším předstihem před objednávkou. Při požadavku na uložení betonu čerpadlem je nutno zvážit situaci na stavbě s ohledem na vedení elektrických rozvodů v dosahu ramene čerpadla.

Kde nás najdete?