Naše služby

Výroba a prodej

 • Vyrábíme betony typu C dle ČSN EN 206 + A2

 • Vyrábíme cementové potěry, zavlhlé směsi

 • Vyrábíme kamenivo stmelené cementem

 • Prodej plných zákrytových desek

 • Prodej silničních panelů

 • Prodej LEGO betonových bloků se závitem

 • Prodej skruží se zámkem, jímek, žlabovek

 • Prodej železobetonových jímek

Prodáváme

 • Písky

 • Lomový kámen

 • Kačírek

 • Křemen

 • Balený portlandský směsný cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R 25kg

 • Kari sítě

Zajišťujeme a přijímáme poptávky na

 • Stavební práce spojené s realizací zpracování betonů, výkopové práce, základové konstrukce, základové desky, základové pasy atd.

 • Přípravu, uložení nebo pokládku betonových lego kostek

 • Bagrování pasů, plotů, úpravy terénu a další manipulace se smykovým nakladačem Locust 903

 • Zametání chodníků, parkovišť, komunikace se zametací soupravou s vysýpací lopatou a vodním skrápěním

 • Základové desky na klíč

Dopravujeme beton, písek a kamenivo

 • MAN – 2m³

 • Multicar – 1m³

 • Autodomíchávač 4m³, 7m³, 9m³

 • Smluvní čerpání betonu

 • Zajišťujeme smluvní čerpání betonu čerpadlem o výložníku 28 a 36 metrů, pumpa mixem o délce 26 metrů a stacionárním čerpadlem o délce gumového potrubí až 150 metrů