Betonové výrobky

Betonové bloky (LEGO)

Betonové bloky získávají popularitu díky své vysoké odolnosti, univerzálnímu využití a jednoduché montáži podle principu stavebnice. Jejich výhodou je též schopnost opakovaného použití. Jsou skvělou volbou pro stavbu kójí, silážních žlabů, opěrných stěn, protipožárních nebo protipovodňových bariér a obvodových zdí hal.

Betonové lego bloky vyrábíme z konstrukčního vibrovaného betonu dle ČSN-EN 206+A2 nikoliv ze zbytkového betonu či přidáním betonových zbytků! 

Silniční panely

Silniční panely jsou ideálním řešením pro dočasné komunikace, objížďkové trasy, a dočasné plochy pro parkování, skladování a další účely. Navrženy jsou pro rychlé vytvoření dočasných infrastruktur s důrazem na efektivitu a kvalitu.

Plné zákrytové desky (PZD)