Železobetonové jímky (Prefabrikované nádrže)

Vhodné pro rodinné domky, chalupy, chaty, drobné stavebníky, malé provozovny jako jímky odpadních a dešťových vod (ČSN 73 67 81, ČSN 73 65 05, PN)

Průměr otvoru v jímce lze vytvořit a umístit dle přání zákazníka.

Technické parametry jímky

XZY 3/8 XZY 11/8
Průměr (D) 2620 1970
Světlost (Js) 2200 1650
Tloušťka stěny (t) 210 160
Výška (H) 2380 2380
Hmotnost (kg) 11375 6275
Užitný objem (m3) 7,5 4,5
Beton tř. B 35, HV 4 B 35, HV 4

Technické parametry zákrytové desky

Dílec Průměr (D) Výška H Hmotnost Beton tř. Už. zatížení
PZD 10/8 2700 120 1610 B 35 5,0 kNm-2
PZD 12/8 2700 120 1610 B 35 63,5 kNm-2
PZD 14/8 2070 100 750 B 35 10,9 kNm-2
PZD 15/8 2070 100 750 B 35 60,0 kNm-2